سازمان‌ها و مراکز فرهنگی

سازمان مردم نهاد فرهنگی ذابین سازمان مردم نهاد فرهنگی ذابین مدتیست فعالیت خودش را به صورت خود جوش توسط عده ای ازجوانان دغدغه مند در استان البرز شروع کرده وقصد گسترده کردن فعالیت خود درزمینه فرهنگی به معنای ا عم ودر راس آن فعالیت ها فعالیت درزمینه مهدویت با مخاطبینی از جنس مردم در فضا های مختلف ارتباط مستقیم وارتباط مجازی وپیامکی نماید لازم بذکر است مجموعه به هیچ کجا وابسته نمیباشد.

تاکنون مطلبی در این پایگاه منتشر نشده است!
به ‌صفحه نخست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

پیامک
30001366